JUDr. Ľudmila Petrušová

Advokátska kancelária v Žiari nad Hronom

O Advokátskej kancelárii

 
 
JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o, je advokátska kancelária, ktorú vedie erudovaná advokátka JUDr. Ľudmila Petrušová s viac ako 30-ročnou praxou, predstavujúca záruku kvalitného právneho poradenstva a zastupovania v regióne. 

Naša advokátska kancelária zabezpečuje klientom komplexnú právnu pomoc v oblasti vecného, záväzkového a dedičského občianskeho práva so špecializáciou sa na pozemkové právo, usporiadanie vlastníckych práv a zmluvnú agendu. 

V oblasti obchodného práva klientom zaisťujeme zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch a zabezpečujeme právne služby vo vzťahu k obchodnému registru a registru partnerov verejného sektora.
 


 

Náš Tím

JUDr. ľUDMILA pETRUšOVá

ADVOKÁTKA a KONATEĽKA

JUDr. Ľudmila Petrušová ukončila vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1988. Po absolvovaní koncipientskej praxe a úspešnom vykonaní advokátskej skúšky bola v roku 1992 zapísaná ako advokátka do Slovenskej advokátskej komory pod číslom 0327 a odvtedy pôsobí nepretržite v advokácii. Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na pozemkové, rodinné, obchodné a občianske právo. V predmetných odboroch má vyše 30 ročné skúsenosti a prináša riešenie zamerané na klienta. 

Andrea Bačová

PRÁVNA ASISTENTKA

Andrea Bačová ukončila Obchodnú akadémiu v Žiari nad Hronom. Dlhodobo pracuje v našej advokátskej kancelárii a má praktické skúsenosti, ktoré nám pomáhajú kvalitne a rýchlo riešiť administratívu kancelárie. 

 

KONTAKTUJE NÁS

045 / 672 33 08

0905 633 211

kancelaria@advokatpetrusova.sk