Profil

JUDr. Ľudmila Petrušová ukončila vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1988. Po absolvovaní koncipientskej praxe a úspešnom vykonaní advokátskej skúšky bola v roku 1992 zapísaná ako advokátka do Slovenskej advokátskej komory pod číslom 0327 a odvtedy pôsobí v tomto odbore.