Správne a pozemkové právo

  • právna pomoc v oblasti stavebného práva
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • právna pomoc a zastupovanie v oblasti živnostenského konania
  • právna pomoc a zastupovanie v oblasti pozemkového práva