Rodinné právo

  • spisovanie návrhov na rozvod manželstva a zastupovanie na súde v konaní o rozvode manželstva
  • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, určenie výživného