Kontakty

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o.

A. Dubčeka 386/10

965 01 Žiar nad Hronom


tel.: 045/672 33 00

tel.: 045/672 33 08

mobil.: 0905 633 211


petrusovaludmila@stonline.sk