Občianske právo

spisovanie návrhov a žalôb na súd, zastupovanie v súdnych konaniach (v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ...

Obchodné právo

zakladanie obchodných spoločností, komplexný právny servis v súlade s požiadavkami obchodnej spoločnosti ...

Správne a pozemkové právo

právna pomoc v oblasti stavebného práva, zastupovanie v katastrálnom konaní, ...

Rodinné právo

spisovanie návrhov na rozvod manželstva a zastupovanie na súde v konaní o rozvode manželstva ...